פתאום שקט

פתאום שקט.

פתאום פניך ברורים

באפלולית החדר.

אני יודעת שהזמן

לא ייעצר,

אני יודעת שהכל יהיה בסדר.

אתה, אני

אולי

ועוד מעט,

מילים שפג תוקפן

ולא יותר…