ארומה

              לא"ק

בשערי נקרש

פלט הפרוטאין

שניתז מגוף החתולים שלך,

מסמן בנוזלי הדי.אן.איי

טריטוריית אהבים חדשה,

משאיר על שפתיי

ארומת ערמונים קלושה,

מזכרת מתנדפת

בין מילים של שיר

להרף של פגישה.