אבא

אבא שלי
ציוני היה
וציון לשלומו
לא שאלה,
לא האירה פניה
לא הושיטה
לו יד,
אבא שלי חלם
חלומות גאולה
עת שב אליה
למות לבד.

(מתוך "מפחד מגע האושר", הוצאת דליה פלד, 1983)